Kontakt Zapraszamy do kontaktu! Wycena w ciągu 24 godzin!

Plac Konstytucji 6/83
00-550 Warszawa, mazowieckie

Media Mine Sp. z o.o.

Plac Konstytucji 6/83,
00-550 Warszawa

Telefon: 22 355-28-68
E-mail: biuro@transmisjelive.pl

KRS: 0000357700, NIP: 527-262-83-24, REGON: 142433536, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5000 PLN